headerphoto

Náučný chodník Badínsky prales

Základné informácie o náučnom chodníku

Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Chránené územie: NPR Badínsky prales
Východisko: Vlkanová, Badín
Trasa: Badín – po lesnej ceste – SV cíp NPR Badínsky prales
Dĺžka: 1 km
Čas prechodu: 1 hod.
Počet zastávok: 2
Zameranie chodníka: lesnícke
Typ chodníka: líniový, jednosmerný, sprievodcovský, peší, letný
Náročnosť terénu: nenáročný
Náväznosť na turistickú značku: nie je, možnosť prejsť lesnou cestou na kótu Laurín (1025,3 m n. m.) a odtiaľ po zelenej značke do Badína
Prístup: SAD obec Badín, odtiaľ pešo asi 6 km po lesnej ceste
Rok otvorenia, garant: 1989, Správa CHKO Poľana
Textový sprievodca: nie je, možnosť získania informácií na ŠOP SR Banská Bystrica, Tajovského 28, 974 00
Kontakt: ŠOP SR Banská Bystrica, Správa CHKO Poľana ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 533 48 34
E-mail: chkopo@sopsr.sk
Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom stave, otvorený od 1.4. do 31.10.
Poznámka: Vstup do pralesa je možný len pre odborné exkurzie so sprievodcom z Lesov SR, Odštepný závod Slovenská Ľupča, s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR, Lesníckej fakulty TU vo Zvolene alebo iných vedecko-výskumných inštitúcií
Okolité náučné chodníky: Náučný chodník Mičinské travertíny (4.4 km), Náučný chodník Okolo pamätníka SNP (9.05 km), Náučný chodník Zelená cesta (9.07 km), Náučný chodník Sásovská dolina (10.81 km), Náučný chodník Banská Bystrica - Jakub (10.87 km), Náučný chodník Šachtička - Sásová (11.25 km), Náučný chodník po stopách baníckej činnosti Kremnica - Kremnické Bane I. (12.41 km), Náučný chodník po stopách baníckej činnosti Kremnica - Kremnické Bane II. (12.41 km), Náučný chodník po stopách baníckej činnosti Kremnica - Kremnické Bane III. (12.41 km), Náučný chodník "Boky" (13.62 km), Banský náučný chodník v Španej doline (14.53 km), Náučný chodník Krajina a lesy v okolí Pustého hradu (15.22 km), Náučný chodník Šibeničný vrch (15.24 km), Náučný chodník Pustý hrad (15.28 km), Náučný chodník údolím Slatiny (18.64 km), Náučný chodník Bôr (Turčianske Teplice) (22.43 km), Náučný chodník Donovaly - Šachtička (24.52 km), Náučný chodník Staré mesto (27.3 km), Náučný chodník Andreja Kmeťa (Vyhne) (27.67 km), Geologický náučný chodník Paradajs (27.74 km), Náučná lokalita Arborétum Kysihýbeľ (27.88 km), Náučný chodník Kysihýbeľ (27.88 km), Náučný chodník Kyslinky - Zadná Poľana - Kyslinky (28.58 km), Náučný chodník Milana Kapustu Po žile Terézia (28.76 km), Náučná geologická expozícia Geopark Banská Štiavnica (28.93 km), Náučný chodník Kalamárka (29.24 km).

Názvy informačných panelov

Lokalita slúži na lesnícky výskum a študijné ciele.

Náučné chodníky
na facebook-u

Poloha chodníka

Pomôžte nám

Radi privítame vaše podnety, upozornenia či otázky. Adresovať ich môžete priamo cez kontaktný formulár.

Podporte